Castles in Zvolen
Zvolen Castle

Zvolen Castle ၏ဓါတ်ပုံများ

প্রস্তাবিত দর্শনীয় স্থানগুলি কাছাকাছি

সবগুলো দেখ সবগুলো দেখ
চাহিদাপত্রে যোগ করা
আমি এখানে ছিলাম
পরিদর্শন
Pustý hrad

Pustý hrad is a castle whose ruins are located on a forested hill

চাহিদাপত্রে যোগ করা
আমি এখানে ছিলাম
পরিদর্শন
Банска-Бистрица (замок)

Mestský hrad v Banskej Bystrici, charakteristická dominanta a symbol h

চাহিদাপত্রে যোগ করা
আমি এখানে ছিলাম
পরিদর্শন
Nový zámok

Nový zámok (literally 'New Castle') is a castle in Banská Št

চাহিদাপত্রে যোগ করা
আমি এখানে ছিলাম
পরিদর্শন
Castelo de Svätý Anton

За́мок Свя́ти Анто́н (словац. Kaštieľ Svätý Anton), невеликий б

চাহিদাপত্রে যোগ করা
আমি এখানে ছিলাম
পরিদর্শন
Počúvadlianske jazero

Почувадло - озеро в центральной Словакии, в 10 км от горо

চাহিদাপত্রে যোগ করা
আমি এখানে ছিলাম
পরিদর্শন
Harmanecká Cave

Harmanecká Cave or Harmanec Cave (Slovak: Harmanecká jaskyňa, Hu

ရှိ Zvolen ရှိဟိုတယ်များ

সমস্ত হোটেল দেখুন সবগুলো দেখ
Dixon Hotel

$68 starting থেকে শুরু হচ্ছে

Hotel Polana

$67 starting থেকে শুরু হচ্ছে

Hotel Národný dom

$67 starting থেকে শুরু হচ্ছে

Urpí­n City Residence

$68 starting থেকে শুরু হচ্ছে

Villa 27

$51 starting থেকে শুরু হচ্ছে

Al Corso Pension

$34 starting থেকে শুরু হচ্ছে